Радови на реконструкцији здравствених станица и здравствених амбуланти на терену

у слици и речи...